Pirmdiena,
2020.gada 25.maijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Kontakti

Nacionālā vadošā iestāde:

Ministrija Vārds, Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Finanšu ministrija Ieva Gaigala Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
(informācijas un publicitātes jautājumi)
67083880 ieva.gaigala@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Inga Vajevska
ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vadītāja 67083953 inga.vajevska@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Gita Tenisone
ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vadītājas vietniece 67095694 gita.tenisone@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Aija Paleja ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vecākā eksperte
(jautājumi par programmām "Pētniecība un izglītība", "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība", "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide", Divpusējās sadarbības fondu)
67095663 aija.paleja@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Lauma Lazdiņa ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vecākā eksperte
(jautājumi par programmām "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi", "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" un "Korekcijas dienesti", Divpusējās sadarbības fondu)
67083928 lauma.lazdina@fm.gov.lv
Finanšu ministrija

  Liene Ernestsone

ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vecākā eksperte

(jautājumi par 1) 2014.-2021.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu Divpusējās sadarbības fonda uzraudzību, 2) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu Vadošās iestādes Tehniskās palīdzības projektu uzraudzību, 3) 2007.-2017.gada Latvijas-Šveices sadarbības programmas pēcuzraudzību,  4) 2004.-2009.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu pēcuzraudzību)

67095577

liene.ernestsone@fm.gov.lv

Revīzijas iestāde:

Ministrija Vārds, Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Finanšu ministrija Jeļena Keirāne ES fondu revīzijas iestādes vecākā eksperte 67083926 jelena.keirane@fm.gov.lv

Programmu apsaimniekotāji:

Nosaukums Programmu apsaimniekotāji: Vārds, Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Solvita Ciganska Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja 67026547 solvita.ciganska@varam.gov.lv
Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Solvita Ciganska Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja 67026547 solvita.ciganska@varam.gov.lv
Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi Latvijas investīciju un attīstības aģentūra Jānis Ločmelis ES fondu pēcuzraudzības departamenta direktors 67039448 janis.locmelis@liaa.gov.lv
Pētniecība un izglītība Izglītības un zinātnes ministrija Antra Jansone Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte 67047877 antra.jansone@izm.gov.lv
Valsts izglītības un attīstības aģentūra Elita Zondaka Direktora vietniece un Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta direktore 67814400 elita.zondaka@viaa.gov.lv
Korekcijas dienesti Tieslietu ministrija Agris Batalauskis Projektu departamenta direktors 67036818 agris.batalauskis@tm.gov.lv
Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana Iekšlietu ministrija Tija Rinmane Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vadītāja 67219507 tija.rinmane@iem.gov.lv

Pēdējās izmaiņas:
2020.gada 20.maijā

© Finanšu ministrija