Ceturtdiena,
2020.gada 20.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Projektu konkursi

  Programma Apsaimniekotājs Plānotie atklātie projektu konkursi Atklāto konkursu izsludināšana Vairāk informācijas
1. NVO fonds Sabiedrības integrācijas fonds NVO darbības atbalsta programma Konkurss noslēdzies (28.01.2013) Rezultāti www.sif.lv
NVO projektu programma (mikro projekti), 1.konkurss Konkurss noslēdzies (25.02.2013) Rezultāti www.sif.lv
NVO projektu programma (meco, makro projekti), 1.konkurss Konkurss noslēdzies (11.02.2013) Rezultāti www.sif.lv
NVO projektu programma (mikro), 2.konkurss Konkurss noslēdzies
(23.01.2014) Rezultāti
www.sif.lv
NVO projektu programma (meco, makro projekti), 2.konkurss Konkurss noslēdzies (02.12.2013) Rezultāti www.sif.lv
NVO projektu programma (mikro projekti), 3.konkurss Konkurss noslēdzies (05.01.2015) Rezultāti www.sif.lv
2. Nacionālā klimata politika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība Konkurss noslēdzies (08.10.2014.) Rezultāti www.vraa.gov.lv
Kapacitātes stiprināšana pētniecības jomā un pasākumi, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņām un to sekām Konkurss noslēdzies (19.09.2014.) Rezultāti www.varam.gov.lv
www.vraa.gov.lv
3. Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Kultūras ministrija Kultūras mantojuma saglabāšana Konkurss noslēdzies (06.12.2013) Rezultāti www.km.gov.lv
Kultūras apmaiņa Konkurss noslēdzies (20.12.2013) Rezultāti
4. Pētniecība un stipendijas Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Bilaterālās sadarbības fonds: sagatavošanās vizītes (stipendijās un pētniecībā) Konkurss noslēdzies (22.12.2013) Rezultāti www.izm.gov.lv
www.viaa.gov.lv
Bilaterālās sadarbības fonds: sagatavošanās vizītes (papildus konkurss stipendijās) Konkurss noslēdzies (13.11.2014.) Rezultāti www.viaa.gov.lv
Pētniecība Konkurss noslēdzies (30.09.2014.) Rezultāti www.izm.gov.lv
www.viaa.gov.lv
Stipendijas Konkurss noslēdzies (23.01.2015.) Rezultāti www.viaa.gov.lv
www.izm.gov.lv
5. Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru Neliela apjoma grantu shēma Inkubācijas pakalpojumiem, 1.kārta Konkurss noslēdzies (30.09.2014.) Rezultāti www.em.gov.lv
www.liaa.gov.lv
Neliela apjoma grantu shēma Inkubācijas pakalpojumiem, 2.kārta Konkurss noslēdzies (01.12.2014.) Rezultāti www.em.gov.lv
www.liaa.gov.lv
Neliela apjoma grantu shēma Inkubācijas pakalpojumiem, 3.kārta Konkurss noslēdzies (01.06.2015.) www.em.gov.lv
www.liaa.gov.lv
Atklāta projektu iesniegumu atlase, 1.kārta Konkurss noslēdzies (20.03.2014.)
Rezultāti
www.em.gov.lv
www.liaa.gov.lv
Atklāta projektu iesniegumu atlase, 2.kārta Konkurss noslēdzies (16.01.2015.) Rezultāti www.em.gov.lv
www.liaa.gov.lv
8. Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai Norvēģijas institūcija – Innovation Norway Projektu konkurss Konkurss noslēdzies (22.04.2012)
Rezultāti
www.decentwork.no

Pēdējās izmaiņas:
2016.gada 4.februārī

© Finanšu ministrija