Pirmdiena,
2020.gada 25.maijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Programmas

Latvijai 2014.-2021.gada periodā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta ietvaros ir pieejami 46,4 milj. EUR un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros ir pieejami 48,0 milj. EUR, kopsummā no abiem finanšu instrumentiem – 94,4 milj. EUR.


EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas progresa informācija (02.03.2020)


EEZ finanšu instrumenta piešķīrums:

Programmas nosaukums Programmas apsaimniekotājs Grants, EUR Nacionālais piešķīrums, EUR Kopā, EUR
Pētniecība un izglītība Izglītības un zinātnes ministrija 8 500 000 1 500 000 10 000 000
Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10 000 000 1 764 706 11 764 706
Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana Iekšlietu ministrija 15 000 000 2 647 059 17 647 059
Pilsoniska sabiedrība Finanšu insturmenta birojs* 8 500 000 0 8 500 000
Citi piešķīrumi
Tehniskā palīdzība Saņēmējvalstij Finanšu ministrija 753 000 0 753 000
Rezerve Finanšu ministrija 2 278 000 0 2 278 000
Divpusējās sadarbības fonds Finanšu ministrija 1 404 000 0 1 404 000
Kopā programmām pieejamais finansējums 46 435 000 5 911 765 52 346 765

Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums:

Programmas nosaukums Programmas apsaimniekotājs Grants, EUR Nacionālais piešķīrums, EUR Kopā, EUR
Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi Latvijas investīciju un attīstības aģentūra 12 500 000 2 205 882 14 705 882
Pētniecība un izglītība Izglītības un zinātnes ministrija 6 000 000 1 058 824 7 058 824
Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 14 000 000 2 470 588 16 470 588
Korekcijas dienesti Tieslietu ministrija 13 000 000 2 294 118 15 294 118
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs Innovation Norway 520 000 0 520 000
Citi piešķīrumi
Tehniskā palīdzība Saņēmējvalstij Finanšu ministrija 778 500 0 778 500
Rezerve Finanšu ministrija 171 000 0 171 000
Divpusējās sadarbības fonds Finanšu ministrija 1 038 000 0 1 038 000
Kopā programmām pieejamais finansējums 48 007 500 8 029 412 56 036 912

* ieviesīs Finanšu instrumenta biroja izvēlēts programmas apsaimniekotājs

Pēdējās izmaiņas:
2020.gada 2.martā

© Finanšu ministrija