Pirmdiena,
2020.gada 25.maijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Baltijas pētniecības programmas ietvaros Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti uzsāks dalību starptautiskajos pētniecības projektos

27.09.2019

Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti – Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Universitāte un Liepājas Universitāte – izcīnījušas iespēju veikt pētījumus sadarbībā ar Igaunijas, Norvēģijas un Lietuvas pētniecības organizācijām.

Sadarbības pētniecības projekti tiks īstenoti veselības, vides, dabaszinātņu un inženierzinātņu, kā arī kultūras un sociālo zinātņu jomā, saņemot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finansējumu Baltijas Pētniecības programmas ietvaros.

Igaunijas Pētniecības padome 2018.gadā izsludināja konkursu, kura rezultātus š.g. septembra beigās apstiprināja programmas komiteja. Sīvā konkurencē tika izvēlēti septiņi labākie projekti, kuri ieguvuši tiesības īstenot savus projektus par kopējo summu 6 miljoni eiro. Sešos no septiņiem apstiprinātajiem projektiem piedalās Latvijas zinātniskās institūcijas.

Apstiprināto projektu saraksts un cita informācija atrodama https://www.etag.ee/en/ un https://www.etag.ee/en/funding/partnership-funding/eea-financial-mechanism-2014-2021-baltic-research-programme/

Latvijas atklātais konkurss Baltijas Pētniecības programmas ietvaros tiks izsludināts 2020.gada sākumā. Konkursa tematiskās prioritātes un dokumentus izskatīs programmas komiteja š.g. 20., 21. novembrī sanāksmē Rīgā. Kopējā projektiem pieejamā summa ir 7,5 miljoni eiro. Informācija par konkursu būs pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.viaa.gov.lv .

Baltijas pētniecības programmas ietvaros starptautiskās sadarbības projektus pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm – Latviju, Igauniju, Lietuvu un donorvalstīm – Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim ar kopējo budžetu 22 miljoni eiro. Programmā plānoti trīs atklātie konkursi: pirmais Igaunijā, otrais – Latvijā, bet trešais – Lietuvā.

Baltijas pētniecības programma ir unikāla iespēja veikt apjomīgus pētījumus par tēmām, kas ir nozīmīgas un svarīgas gan Baltijas reģionam, gan Eiropai kopumā, un strādāt ar izaicinājumiem, kuru risināšanā nepieciešams iesaistīties starpvalstu pētniecības konsorcijiem.  Plānots, ka Baltijas pētniecības programmai noslēdzoties 2024. gadā, būs izveidojošās ilgtspējīgas pētniecības partnerības, kas būs ieinteresētas turpināt sadarbību arī ārpus šīs programmas ietvariem, sevišķi piesakot jaunus projektus ES programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 22.maijā

© Finanšu ministrija