Pirmdiena,
2020.gada 25.maijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Latvijas pētnieki varēs piedalīties Lietuvas pētniecības konkursā 2020.gadā Baltijas Pētniecības programmas ietvaros

20.12.2019

Lietuvas pētniecības padome 2020.gadā uzsāks Lietuvas atklāto pētniecības konkursu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu Baltijas pētniecības programmas ietvaros.

Programmas komiteja nolēma, ka pētniecības projektiem Lietuvas atklātajā projektu konkursā 2020. gadā jāatbilst vismaz vienai no tēmām, kas ietvertas piecās tematiskajās prioritātēs.

Projektu īstenošanas ilgums ir 36 mēneši. Projektu iesniedzēji ir Lietuvā reģistrētas pētniecības organizācijas. Šo organizāciju saraksts atrodams www.aikos.smm.lt. Projekta pieteikumā obligāti jāiekļauj partneri no visām trim Baltijas valstīm un vismaz no vienas donorvalsts – Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas. Maksimālais projekta pieteikuma apjoms ir 1 milj. EUR.

Turpmāka informācija par konkursu būs atrodama Lietuvas Pētniecības padomes tīmekļa vietnē www.lmt.lt.

Baltijas pētniecības programmas galvenais mērķis ir veicināt uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, īstenojot sadarbību pētniecībā starp Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu un Baltijas valstīm. Programmas ietvaros pētniecības organizācijas no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas piedalās atklātos pētniecības konkursos Igaunijā (2018. - 2019.gadā), Latvijā un Lietuvā – 2020.gadā.

Lietuvas pētniecības padome ir Baltijas pētniecības programmas Lietuvas programmas apsaimniekotāja.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 22.maijā

© Finanšu ministrija