Pirmdiena,
2020.gada 25.maijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

!Paziņojums par izmaksu attiecināmību EEZ un Norvēģijas grantos COVID-19 sakarā

17.03.2020

Paziņojuma sagatavotājs: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu birojs

Sniedzam skaidrojumu par iespējamo darbību neizpildi, kas varētu rasties COVID-19 iespaidā un šo darbību izmaksu attiecināmību:

Ja ir iestājusies ārkārtas situācija un neparedzēti apstākļi sakarā ar COVID-19 attīstību un tie ir ārpus saņēmēja kontroles  - izdevumi joprojām var tikt attiecināti, ja no izmaksām nav bijis iespējams izvairīties vai atgūt apdrošināšanas ietvaros.

Piemērs: lidmašīnas biļetes/viesnīcas rezervācija, lai apmeklētu ar darbību saistītu sapulci. Lidojums tiek atcelts/vai biļete netiek izmantota ar COVID-19 saistīto ierobežojumu dēļ, kas liedz saņēmējam apmeklēt sapulci. Ja saistītie izdevumi atbilst EEZ un Norvēģijas grantu Noteikumu 8. panta 2. punktā. noteiktajiem izdevumu vispārējiem atbilstības principiem.

Vienlaicīgi attiecīgajai vienībai/personai ir nekavējoties jāievieš visi iespējamie pasākumi, lai ierobežotu neparedzamu apstākļu radīto kaitējumu. Jāparedz pasākumi, lai ierobežotu izmaksas, piemēram, pēc iespējas ātrāk atceļot viesnīcu rezervācijas vai pieprasot atlīdzību no apdrošinātāja, ja iespējams.

Izmaksas pienācīgi jādokumentē, tostarp ar saraksti par pasākuma/ceļojuma atcelšanu, un jāatsaucās uz šo paziņojumu. Programmas apsaimniekotāji un revīzijas iestāde atbild par izmaksu pārbaudi un apstiprināšanu un pārliecinās, ka tās atbilst principiem un nosacījumiem, kas izklāstīti šajā paziņojumā.

Šo paziņojumu nevar izmantot, lai attaisnotu situācijas, ko izraisījusi nolaidība vai notikumi, ko pamatoti varēja paredzēt, nedz arī personisku iemeslu dēļ (piemēram, slimības).

Ja jums radušies papildu jautājumi, lūdzu rakstiet uz e-pastu: eeaprojects@fm.gov.lv vai sazinieties ar atbildīgajiem vadošās iestādēs vai konkrēto programmu apsaimniekotāju speciālistiem – Kontakti.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 22.maijā

© Finanšu ministrija